Nhiều Tiền Đến Mấy Cũng Không Ở Nhà Hướng Đông, Nghèo Khó Đến Mấy Cũng Không Làm Phiền Bố Mẹ Đẻ” Nghĩa Là Gì?

Tục ngữ” tiêu biểu trong văn hóa truyền thống, là sự đúc kết những kinh nghiệm sống và trí tuệ của cha ông, trong đó có nhiều đoạn m...